Napriek situácii, v ktorej sa práve nachádzame, by naša spoločnosť nemala zabúdať na budúcnosť našich detí.

PREČO sme si dovolili Vás osloviť?

  • Slovan Malá Fatra - hádzanársky klub, má pripravenú Stratégiu rozvoja hádzanej v Žiline na najbližších 5 rokov a definované poslanie a víziu. Venujeme sa tréningovej činnosti mládeže a osvete v športe. Aktívne pracujeme na PR a marketingovej podpore klubu.
  • Organizujeme celoslovenské hádzanárske turnaje v Žiline- Slovak Open Handball a Mini Open Handball prebehli v roku 2020 (500 účastníkov) a 2021(1000 účastníkov).
  • Počet dobrovoľníckych hodín presahuje 4000 ročne.

ČO pre mladých športovcov môžete urobiť?

  • Môžete nám poskytnúť 2% z dane za rok 2021.
  • Môžete s nami podpísať Zmluvu o sponzorstve v športe.
  • Môžete s nami podpísať Zmluvu o reklame.
  • Môžete nám darovať finančný obnos alebo materiálny dar (športové oblečenie, pomôcky, výživové doplnky, zariadenia - dataprojektor, notebook alebo mobilný internet a i.).

AKO podporu zrealizujete?

  • Máme transparentný zverejnený účet SK93 0900 0000 0051 5691 1567, na ktorý môžete zaslať finančné prostriedky.
  • Nižšie nájdete vzor zmluvy
  • 2% z dane - informácie nájdete v sekcii kontakty alebo aktuality


SPONZORI 

A PODPOROVATELIA (2021)


PARTNERI


SPOLUPRACUJÚCE ŠKOLY:


ZŠ NÁMESTIE MLADOSTI 1, ŽILINA - krúžková činnosť a všeobecná pohybová príprava I. stupeň ZŠ, tréningová činnosť, turnaje

ZŠ LICHARDOVÁ, ŽILINA - krúžková činnosť

ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ - krúžková činnosť

ZŠ JARNÁ, ŽILINA - krúžková činnosť, výstavba vonkajšieho hádzanárskeho ihriska

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, ŽILINA - príprava športových tried v školskom roku 2022/23, tréningová činnosť, turnaje

CVČ - tréningová činnosť, turnaje

ZŠ STREČNO a obec STREČNO - tréningová činnosť a turnajeUsporiadali sme veľké celoslovenské turnaje v roku 2020 a 2021. 

Plánujeme usporiadať celoslovenský turnaj aj v roku 2022, predbežne 24.-26. júna. 

Sponzorov a reklamných partnerov týchto podujatí nájdete na nasledujúcich stránkach:

SOH U12 a U14 2021

MOH 2020