Vážené dámy a vážení páni,

PREČO sme si Vás dovolili osloviť?


  • Slovan Malá Fatra - hádzanársky klub má pripravenú Stratégiu rozvoja hádzanej v Žiline na najbližších 5 rokov a definované poslanie a víziu. Venujeme sa tréningovej činnosti mládeže a osvete v športe. Aktívne pracujeme na PR a marketingovej podpore klubu.
  • Organizujeme celoslovenské hádzanárske turnaje v Žiline - Slovak Open Handball a Mini Open Handball prebehli v roku 2020 (500 účastníkov) a 2021 (1 000 účastníkov).
  • Počet dobrovoľníckych hodín presahuje 4 000 ročne.


ČO pre mladých športovcov môžete urobiť?


  • Môžete nám poskytnúť 2 % z dane za rok 2022.
  • Môžete s nami podpísať Zmluvu o sponzorstve v športe.
  • Môžete s nami podpísať Zmluvu o reklame.
  • Môžete nám darovať finančný obnos alebo materiálny dar (športové oblečenie, pomôcky, výživové doplnky, zariadenia - dataprojektor, notebook alebo mobilný internet a iné).


AKO podporu zrealizujete?


  • Máme transparentný zverejnený účet SK93 0900 0000 0051 5691 1567, na ktorý môžete zaslať finančné prostriedky.
  • Nižšie nájdete vzor zmluvy
  • 2 % z dane - informácie nájdete v sekcii kontakty alebo aktuality

Usporiadali sme veľké celoslovenské turnaje už 3 roky po sebe, a to v rokoch 2020, 2021, 2022. 

Plánujeme usporiadať celoslovenský turnaj aj v roku 2023, predbežne 9. - 11. 6. 2023. 

Sponzorov a reklamných partnerov týchto podujatí nájdete na nasledujúcich stránkach:

SOH U12 2022

SOH U12 a U14 2021

MOH 2020 


SPOLUPRACUJÚCE ŠKOLY:


ZŠ NÁMESTIE MLADOSTI 1, ŽILINA - krúžková činnosť a všeobecná pohybová príprava I. stupeň ZŠ, tréningová činnosť, turnaje

ZŠ LICHARDOVÁ, ŽILINA - krúžková činnosť

ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ - krúžková činnosť

ZŠ JARNÁ, ŽILINA - krúžková činnosť, výstavba vonkajšieho hádzanárskeho ihriska

ZŠ KARPATSKÁ - krúžková činnosť

Gymnázium Varšavská - turnaje

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, ŽILINA - športová špecializácia so zameraním na hádzanú v školskom roku 2022/23, tréningová činnosť, turnaje

CVČ Žilina - tréningová činnosť, turnaje

ZŠ STREČNO a obec STREČNO - turnaje


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu