ĎAKUJEME

SPONZORI A PODPOROVATELIA (2024)

Vážené dámy a vážení páni,

PREČO sme si Vás dovolili osloviť?


 • Slovan Malá Fatra - hádzanársky klub má pripravenú Stratégiu rozvoja hádzanej v Žiline na najbližších 5 rokov a definované poslanie a víziu. Venujeme sa tréningovej činnosti mládeže a osvete v športe. Aktívne pracujeme na PR a marketingovej podpore klubu.
 • 4 roky po sebe sme zorganizovali  celoslovenské hádzanárske turnaje v Žiline - Slovak Open Handball a Mini Open Handball, ktoré prebehli v rokoch 2020 až 2023. Každoročne sa na nich zúčastnilo viac ako 1000 hráčov a hráčok z celého Slovenska.
 • Počet dobrovoľníckych hodín na jedného trénera presahuje 5 500 ročne.
 • Cieľom je spolupráca s UNIZA na tvorbe seniorského hádzanárskeho tímu žien a úzka spolupráca s MHáK Martin pri tvorbe seniorského tímu mužov.
 • Chceme vychovávať hráčky a hráčov pre reprezentáciu SR.
 • Podporujeme šport mládeže, pretože chápeme širšie súvislosti významu športu pre zdravie a osobnostný rozvoj mladej nastupujúcej generácie.


ČO pre mladých športovcov môžete urobiť?


 • Môžete nám poskytnúť 2 % z dane za rok 2022.
 • Môžete s nami podpísať Zmluvu o sponzorstve v športe.
 • Môžete s nami podpísať Zmluvu o reklame.
 • Môžete nám darovať finančný obnos alebo materiálny dar (športové oblečenie, pomôcky, výživové doplnky, zariadenia - dataprojektor, notebook alebo mobilný internet a iné).


AKO podporu zrealizujete?


 • Máme transparentný zverejnený účet SK93 0900 0000 0051 5691 1567, na ktorý môžete zaslať finančné prostriedky.
 • Nižšie nájdete vzor zmluvy, ktorý s vami osobne prediskutujeme a pripravíme podľa Vašich požiadaviek.
 • 2 % z dane - štandardný postup ako pri každom inom občianskom združení. Postup nájdete v aktualitách.

Usporiadali sme veľké celoslovenské turnaje už 4 roky po sebe, a to v rokoch 2020, 2021, 2022, 2023. 

Sponzorov a reklamných partnerov týchto podujatí nájdete na nasledujúcich stránkach:

SOH U12 2023

SOH U12 2022

SOH U12 a U14 2021

MOH 2020 


SPOLUPRACUJÚCE ŠKOLY 2023/2024:


ZŠ Námestie Mladosti 1, Žilina - krúžková činnosť vo štvrtok, všeobecná pohybová príprava I. stupeň ZŠ, tréningová činnosť, turnaje

ZŠ Lichardova, Žilina - krúžková činnosť, štvrtok

ZŠ a MŠ Višňové - krúžková činnosť, štvrtok

ZŠ Jarná, Žilina - pripravovaná výstavba vonkajšieho hádzanárskeho ihriska

ZŠ Karpatská - krúžková činnosť, štvrtok

Gymnázium Varšavská - turnaje

Stredná športová škola, Žilina - športová špecializácia so zameraním na hádzanú v školskom roku 2023/2024, tréningová činnosť, turnaje

CVČ Žilina - tréningová činnosť PO, ST, PI, turnaje

ZŠ Strečno a obec Strečno - turnaje

UNIZA - spolupráca pri príprave podkladov na výstavbu športovej haly, smerovanie k univerzitnému klubu

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu