SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA 

- riadi skupina dobrovoľníkov z radov bývalých hádzanárov, trénerov a nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu sa rozhodli spoločnými silami oživiť hádzanú v meste a okrese Žilina. 

Registrácia na Ministerstve vnútra SR vykonaná dňa 9. 4. 2019. IČO pridelené dňa 10. 4. 2019.

Výkonný výbor

Predseda - Mgr. Renáta Bartková

komunikácia s médiami, marketing, trénerská činnosť

Podpredseda - Vladimír Ohrádka

trénersko-metodická zložka 

Generálny sekretár - Ing. Milan Jasenka

kontakt so SZH a KZH, riadenie súťaží a zápasov

Člen výboru - Michaela Cíbová 

webová a facebooková stránka, technická podpora 

Člen výboru - Ing. Rudolf Kroh

komunikácia s reklamnými partnermi a sponzormi 

Kontrolór - Bc. Marek Mikulík

Štruktúra orgánov klubu

Poslanie

Poslaním občianskeho združenia je vybudovať profesionálny hádzanársky klub zameraný na športovú výchovu hádzanárov a celkové formovanie ich osobnosti. 

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu