SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA 

riadi skupina dobrovoľníkov z radov bývalých hádzanárov, trénerov a nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu sa rozhodli spoločnými silami oživiť hádzanú v meste a okrese Žilina. 

Registrácia na Ministerstve vnútra SR vykonaná dňa 9.4.2019. IČO pridelené dňa 10.4.2019.


Výkonný výbor

Predseda          Mgr. Renáta Bartková - komunikácia s médiami, marketing, trénerská činnosť

Podpredseda   Vladimír Ohrádka - trénersko-metodická zložka

Generálny sekretár    Ing. Milan Jasenka - kontakt so SZH a KZH, riadenie súťaží a zápasov

Člen výboru     Michaela Cíbová - webová a fb stránka, technická podpora

Člen výboru     Ing. Rudolf Kroh - komunikácia s reklamnými partnermi a sponzormi

Kontrolór          Bc. Marek Mikulík 

Štruktúra orgánov klubu


Poslanie

Poslaním občianskeho združenia je vybudovať profesionálny hádzanársky klub zameraný na športovú výchovu hádzanárov a celkové formovanie ich osobnosti. 

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.