SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA riadi skupina dobrovoľníkov z radov bývalých hádzanárov, trénerov a nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu sa rozhodli spoločnými silami oživiť hádzanú v meste a okrese Žilina. 

Registrácia na Ministerstve vnútra SR vykonaná dňa 9.4.2019. IČO pridelené dňa 10.4.2019.

Výkonný výbor

Predseda                             Mgr. Renáta Bartková 

Podpredseda                      Vladimír Ohrádka - trénersko metodická zložka

Generálny sekretár             Ing. Milan Jasenka - mediálna podpora a kontakt so SZH a KZH, riadenie súťaží a zápasov

Člen výboru                         Michaela Cíbová - webová a fb stránka, technická podpora, riadenie súťaží a zápasov

Člen výboru                         Ing. Rudolf Kroh - komunikácia s reklamnými partnermi a sponzormi


Kontrolór                             Bc. Marek Mikulík 


Štruktúra orgánov o.z.


Poslanie

Poslanie združenia je výchova športovcov v duchu kalokagatie a celkové formovanie ich osobnosti. Poslanie sa napĺňa cestou plnenia strategických plánov rozvoja športu v krátkodobej až dlhodobej vízii. Strategický plán rozvoja hádzanej v okrese Žilina bude predložený na schválenie členskej schôdzi do 3 mesiacov od založenia o.z. Na ročnej báze predseda občianskeho združenia predloží "Marketingový plán" na najbližší rok, ktorý bude schválený členskou schôdzou najneskôr k 30.9. v predchádzajúcom roku.

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.