SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA 

+421 905 269 653

sídlo Orolská 1126/2, Žilina 01001

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo transparentného účtu (IBAN): SK93 0900 0000 0051 5691 1567 

číslo účtu na príjem verejných prostriedkov (IBAN): 

SK90 0900 0000 0051 6369 4249

 IČO:      52278255

DIČ:       2121173637

Kontaktný formulár