PRIDAJ SA K NÁM! UŽ SA NA TEBA TEŠÍME!

Prihláste sa za:

a/ člena športového klubu (člen o.z., rodič, spolupracovník, fanúšik, dobrovoľník, sponzor) 

b/ registrovaného za združenie (dieťa - športovec, športový odborník)

Vyplňte prihlasovací formulár:

AKO SA STAŤ ČLENOM: 

Je potrebné:

  • Vyplniť prihlasovací formulár. Po jeho kompletnom vyplnení Vám príde potvrdzovací e-mail.
  • Uhradiť klubové členské podľa danej kategórie - variabilný symbol k platbe je 2021.
  • Uviesť do poznámky účel platby

A. ČLENSKÉ ROČNÉ PRÍSPEVKY (2022):

Členovia  20 Eur

B. ROČNÉ PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ (sezóna 2021/2022) - registrovaní za združenie (nie členovia)

Platba podľa kategórie:

Prípravka                 10 Eur

Žiaci/žiačky             10 Eur

Dorast                      10 Eur

C. MESAČNÉ PRÍSPEVKY NA NÁKLADY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ V SEZÓNE  2021/2022 od októbra 2021 do júna 2022 - registrovaní za združenie (schválené na členskej schôdzi občianskeho združenia dňa 20.9.2021)

Prípravka                  (2011 a mladší)     20 EUR

Mladší žiaci/žiačky   (2009 a 2010)     25 EUR

Starší žiaci/žiačky     (2008 a 2007)    25 EUR

Mladší dorast            (2006 a 2005)    25 EUR 

Pokiaľ sa dieťa zúčastňuje individuálnych tréningov (PONDELOK 2-krát mesačne) - plus 5 EUR mesačne

Pokiaľ sa dieťa zúčastňuje tréningov v posilňovni (2-krát mesačne) - plus 5 EUR mesačne

Ak v klube športujú 2 deti z jednej rodiny, tak druhé mladšie dieťa platí 50% z mesačného príspevku na náklady na športovú činnosť.