Hádzaná je emotívny, kontaktný, kreatívny a  adrenalínový šport s množstvom gólov - ste pripravení na zábavu? 

Základné pravidlá hádzanej

Hádzaná je kolektívna loptová hra, v ktorej hrajú proti sebe dva tímy po 7 hráčov (6+1 brankár), pričom sa pokúšajú streliť gól do bránky tímu súpera. Loptu je možné chytať, hádzať, driblovať s ňou, pričom sú povolené 3 kroky s loptou v držaní. Vyhráva tím, ktorý dá viac gólov. 

Súčasná hádzaná sa hrá zväčša v interiéri a existuje aj forma plážovej hádzanej. Hra je rýchla, dynamická, kontaktná a padá v nej mnoho gólov.  Kontakt je povolený ale má prísne pravidlá. Akýkoľvek kontakt, zboku alebo zozadu je považovaný za nebezpečný a je trestaný. 

Hracia plocha je 40 metrov dlhý a 20 metrov široký obdĺžnik, zložený z dvoch bránkovísk a hracieho pola. 

Pred oboma bránami je bránkovisko. Bránkovisko je do hracieho pola ohraničené čiarou bránkoviska (6 - metrová čiara). Čiara voľného hodu (9 - metrová čiara) je prerušovaná čiara vedená súbežne s čiarou bránkoviska vo vzdialenosti 3 metrov od jej vonkajšieho okraja. Čiara 7 - metrového hodu je 1 meter dlhá čiara priamo pred bránkou.


Normálny hrací čas pre družstvá s hráčmi od 16 rokov je 2x30 minút. Polčasová prestávka trvá zvyčajne 10 minút. Normálny hrací čas pre družstvá mládeže vo vekovej kategórii od 12 do 16 rokov je 2x25 minút a vo vekovej kategórii od 8 do 12 rokov je 2x 20 minút. V oboch kategóriách je polčasová prestávka zvyčajne 10 minút. V prípravke sa hrací čas môže meniť.

Tím je zložený zo 14 hráčov. Na hracej ploche sa v hre z jedného družstva môže súčasne nachádzať najviac 7 hráčov. Ostatní hráči sú striedajúci. 

Striedajúci hráči môžu kedykoľvek a opakovane počas zápasu, bez ohlásenia sa časomeračovi alebo zapisovateľovi nastúpiť do hry na hracej ploche vtedy, keď ich spoluhráči, ktorých striedajú, hraciu plochu už opustili.


Minihádzaná sa hrá vo veku detí prvého stupňa základnej školy. Cieľom je získať základné pohybové návyky a naučiť sa základné individuálne činnosti jednotlivca. 

Video s vysvetlením pravidiel nájdete nižšie.