Slovak Open Handball U12 2023

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Turnaj Slovak Open Handball U12 2023 mladších žiakov a žiačok je otvoreným turnajom a môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný aj neregistrovaný klub, bez ohľadu na umiestnenie v krajskej alebo inej súťaži. Registrovaný klub musí mať platné registračné preukazy hráčov/hráčok prislúchajúceho klubu. Neregistrovaný klub vopred oznámi túto skutočnosť a je povinný doplniť súpisky hráčov/hráčok s doložením preukazu totožnosti na kontrolu pri registrácii. Je vyhlasovaný Slovenským zväzom hádzanej.

Súčasťou turnaja bude aj turnaj v mini hádzanej chlapcov a dievčat v kategórii U10 pod názvom Mini Open Handball.

V roku 2023 sa uskutoční celkovo 9. ročník turnaja a to v termíne 9. - 11. júna 2023.

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované na internátoch a ubytovniach.

Finálové zápasy turnaja vo všetkých kategóriách sa budú konať v nedeľu.

SOH U12 
- A chlapci - narodení po 1. 1. 2010 (U12 M)
- B dievčatá - narodené po 1.1.2010 (U12 W)

SOH U10
- C chlapci - narodení po 1. 1. 2012 (U10 M)
- D dievčatá - narodené po 1. 1. 2012 (U10 W)

V príslušných kategóriách môžu štartovať hráči a hráčky aj mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč/ka starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. Každý hráč/ka môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

Zdravotné zabezpečenie: Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

Ceny: Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybratý najlepší hráč/ka a brankár/ka, ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec/strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe počtu strelených gólov za celý turnaj.

Riadiaca komisia: Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

Kyvadlovú dopravu pre tímy nám zabezpečí DPMŽ.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na internátoch Rosinská, SOŠS, Hlboká, UNIZA. Účastníci si môžu zariadiť vlastné ubytovanie.

Stravovanie účastníkov bude vzhľadom na rozsah turnaja plne v rukách organizátora podľa miesta zápasov. Internáty alebo balené jedlo. Možnosť výberu bez jedla, plná penzia, polpenzia, len obed. Všetky tímy majú zabezpečené počas turnaja občerstvenie v halách, ak ho potvrdia (S, U balíček).

Balíčky: 
O - len 2 obedy sobota a nedeľa plus účastnícka karta - 20 €/osoba
S - 2xobed, 2x večera a 3xbalíček v hale plus účastnícka karta - 39 EUR/osoba
U - 2x obed, 2x večera, 2x raňajky, 3x balíček, ubytovanie 2x, účastnícka karta - 80 EUR/osoba

Ceny platia pri ubytovaní na internátoch Rosinská, SOŠS, Hlboká, UNIZA.

Každý účastník turnaja zapísaný na súpiske povinne platí tzv. "Účastnícku kartu" za účasť na turnaji 10 €/osoba. V cene karty je aj účastnícke tričko, VIP zóna pre trénerov a funkcionárov. Účastnícka karta je súčasťou balíčkov. Šoféri autobusov neplatia účastnícke karty.

TERMÍNY

Dôležité termíny pre registráciu a platby

• 7. 5. 2023 - konečný termín pre podanie prihlášky

• 31. 5. 2023 - konečný termín pre zaplatenie poplatkov

Storno podmienky: od 5. 6. 2023 - 100% poplatku za balíček/osoba.

PLATBY

Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja/účastnícky poplatok, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do 31. 5. 2023 organizátorovi turnaja.

Štartovné/tím: 100 €

Každý účastník turnaja zapísaný na súpiske povinne platí tzv. "Účastnícku kartu" za účasť na turnaji 10 €/osoba. V cene karty je aj účastnícke tričko, VIP zóna pre trénerov a funkcionárov. Šoféri autobusov neplatia účastnícke karty.

Potrebné údaje pre platbu zo Slovenskej republiky: 
- názov účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- číslo účtu IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567
- variabilný symbol: podľa pridelenia od organizátora

Potrebné údaje pre platbu zo zahraničia (v €):
- obchodný názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- sídlo: Tomášikova 48 832 37 Bratislava
- označenie banky: SLSP
- číselný kód banky: 0900
- SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX
- IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567

REGISTRÁCIA

Súbory k turnaju Slovak Open Handball 2023:

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu