Slovak Open Handball U12 2023

ĎAKUJEME ZA PODPORU

Rozlosovanie zápasov a rozdelenie ubytovaní nájdete na webovej stránke turnaja SOH 2023 (viď link vyššie)

Upozornenie pre účastníkov turnaja:
Autobusové spojenie v rámci turnaja v Žiline, Strečne a Predmieri je možné len podľa platného grafikonu. Organizátor nemá k dispozícií žiadne náhradné spoje !!!

!!! Žiadame prihlásené tímy, aby poslali urýchlene súpisky hráčov/hráčok, ak ešte tak neurobili !!!

!!! Vzhľadom na rozvoz tímov z ubytovacích zariadení do jednotlivých športových hál, je NUTNÉ, aby ste do Žiliny pricestovali najneskôr o 9:00 v piatok 9.6.2023.
Zároveň nás informujte najneskôr do 4.6., ktorým vlakom pricestujete do Žiliny alebo či pricestujete svojou dopravou.  !!!

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

Kategória A (U12 M)*

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. HŠK Legends Šaľa, 3. ŠKP Bratislava, 4. Tatran Prešov A, 5. Tatran Prešov B, 6. TJ Sokol Cífer, 7. TJ Strojár Malacky, 8. MHC Štart Nové Zámky, 9. ŠK Zemplín Trebišov, 10. HKM Slovan Šaľa, 11. MŠK Čadca, 12. TJ Slovan Modra, 13. HC Tatran Stupava, 14. HK Košice, 15. MHáK Martin, 16. HCM Bardejov, 17. MŠK Považská Bystrica, 18. THA Martin

Kategória B (U12 W)*

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. ŠKH Rohožník/Strojár Malacky, 3. ŠKP Bratislava, 4. ŠKP Topoľčany, 5. Sport Club Senec, 6. HK AS Trenčín, 7. MHK Piešťany, 8. HK Slávia Sereď, 9. ŠK Zemplín Trebišov, 10. HK Slovan Duslo Šaľa A, 11. HK Slovan Duslo Šaľa B, 12. MŠK Čadca, 13. TJ Slovan Modra, 14. HC Tatran Stupava, 15. HK Slávia Partizánske, 16. HC DAC Dunajská Streda A, 17. HC DAC Dunajská Streda B, 18. MŠK Iuventa Michalovce A, 19. MŠK Iuventa Michalovce B, 20. MHáK Martin, 21. TJ Baník Lehota p/V, 22. THA Martin, 23. MHK Bytča

Kategória C (U10 M)*

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. HŠK Legends Šaľa, 3. ŠKP Bratislava, 4. TJ Sokol Cífer, 5. MHK Piešťany, 6. MHC Štart Nové Zámky, 7. ŠK Zemplín Trebišov, 8. TJ Slovan Modra A, 9. TJ Slovan Modra B, 10. HC Tatran Stupava A, 11. HC Tatran Stupava B, 12. HK Košice, 13. MHáK Martin

Kategória D (U10 W)*

1. Slovan Malá Fatra HK Žilina, 2. HK Junior Močenok, 3. ŠKP Bratislava, 4. ŠKP Topoľčany A, 5. ŠKP Topoľčany B, 6. Sport Club Senec, 7. HK AS Trenčín, 8. MHK Piešťany, 9. ŠK Zemplín Trebišov A, 10. ŠK Zemplín Trebišov B, 11. HK Slovan Duslo Šaľa, 12. TJ Slovan Modra A, 13. TJ Slovan Modra B, 14. HC Tatran Stupava, 15. HC Tatran Stupava, 16. HK Sokol Bánovce nad Bebravou, 17. MŠK Iuventa Michalovce, 18. HC DAC Dunajská Streda A, 19. HC DAC Dunajská Streda B, 20. MHáK Martin, 21. ŠA Trenčín A, 22. ŠA Trenčín B, 23. THA Martin, 24. HKM Šurany

*kapacita turnaja je maximálne 24 tímov v každej kategórii

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Turnaj Slovak Open Handball U12 2023 mladších žiakov a žiačok je otvoreným turnajom a môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný aj neregistrovaný klub, bez ohľadu na umiestnenie v krajskej alebo inej súťaži. Registrovaný klub musí mať platné registračné preukazy hráčov/hráčok prislúchajúceho klubu. Neregistrovaný klub vopred oznámi túto skutočnosť a je povinný doplniť súpisky hráčov/hráčok s doložením preukazu totožnosti na kontrolu pri registrácii. 

Súčasťou turnaja bude aj turnaj v mini hádzanej chlapcov a dievčat v kategórii U10 pod názvom Mini Open Handball. NIE JE DOVOLENÉ ABY HRALI ZMIEŠANÉ TÍMY!

V roku 2023 sa uskutoční celkovo 9. ročník turnaja a to v termíne 9. - 11. júna 2023.

Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované na internátoch a ubytovniach.

Finálové zápasy turnaja vo všetkých kategóriách sa budú konať v nedeľu.

SOH U12 
- A chlapci - narodení po 1. 1. 2010 (U12 M)
- B dievčatá - narodené po 1.1.2010 (U12 W)
NIE JE DOVOLENÉ ABY HRALI ZMIEŠANÉ TÍMY!

SOH U10
- C chlapci - narodení po 1. 1. 2012 (U10 M)
- D dievčatá - narodené po 1. 1. 2012 (U10 W)
NIE JE DOVOLENÉ ABY HRALI ZMIEŠANÉ TÍMY!

V príslušných kategóriách môžu štartovať hráči a hráčky aj mladší. Štart starších hráčov pre jednotlivé kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč/ka starší ako povoľujú pravidlá turnaja, družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. Každý hráč/ka môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá.

Zdravotné zabezpečenie: Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci sami. K ošetreniu v nemocnici je nutné mať u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o poistení v zahraničí.

Ceny: Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybratý najlepší hráč/ka a brankár/ka, ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec/strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe počtu strelených gólov za celý turnaj.

Riadiaca komisia: Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor.

Kyvadlovú dopravu pre tímy nám zabezpečí DPMŽ.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené na internátoch Rosinská, SOŠS, Hlboká, UNIZA. Účastníci si môžu zariadiť vlastné ubytovanie.

Stravovanie účastníkov bude vzhľadom na rozsah turnaja plne v rukách organizátora podľa miesta zápasov. Internáty alebo balené jedlo. Možnosť výberu bez jedla, plná penzia, polpenzia, len obed. Všetky tímy majú zabezpečené počas turnaja občerstvenie v halách, ak ho potvrdia (S, U balíček).

Balíčky: 
O - 2x obed (v sobotu a v nedeľu), 1x účastnícka karta - 20 €/osoba
S - 2x obed, 2x večera, 3x balíček v hale, 1x účastnícka karta - 39 €/osoba
U - 2x ubytovanie, 2x obed, 2x večera, 2x raňajky, 3x balíček v hale, 1x účastnícka karta - 80 €/osoba

Ceny platia pri ubytovaní na internátoch Rosinská, SOŠS, Hlboká, UNIZA.

Každý účastník turnaja zapísaný na súpiske povinne platí tzv. "Účastnícku kartu" za účasť na turnaji 10 €/osoba. V cene karty je aj účastnícke tričko, VIP zóna pre trénerov a funkcionárov. Účastnícka karta je súčasťou balíčkov. Šoféri autobusov neplatia účastnícke karty.

TERMÍNY

Dôležité termíny pre registráciu a platby

• 7. 5. 2023 - konečný termín pre podanie prihlášky

• 31. 5. 2023 - konečný termín pre zaplatenie poplatkov

Storno podmienky: od 5. 6. 2023 - 100% poplatku za balíček/osoba.

PLATBY

Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja/účastnícky poplatok, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia byť zaplatené do 31. 5. 2023 organizátorovi turnaja.

Štartovné/tím: 100 €

Každý účastník turnaja zapísaný na súpiske povinne platí tzv. "Účastnícku kartu" za účasť na turnaji 10 €/osoba. V cene karty je aj účastnícke tričko, VIP zóna pre trénerov a funkcionárov. Šoféri autobusov neplatia účastnícke karty.

Potrebné údaje pre platbu zo Slovenskej republiky: 
- názov účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- číslo účtu IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567
- variabilný symbol: podľa pridelenia od organizátora

Potrebné údaje pre platbu zo zahraničia (v €):
- obchodný názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- sídlo: Tomášikova 48 832 37 Bratislava
- označenie banky: SLSP
- číselný kód banky: 0900
- SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX
- IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567

Súbory k turnaju Slovak Open Handball 2023:

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu