Prečo sa na vás obraciame?

16.01.2023

Milí priatelia športu a hádzanej, úspešní podnikatelia,

Začína sa rok 2023, ktorý bude zrejme pre šport opäť veľmi ťažkým rokom. Naša spoločnosť rieši mnoho vážnych problémov, a preto šport a obzvlášť šport mládeže, sa dostáva na úplný okraj záujmu politikov.

Hneď na úvod vám dáme zopár kvízových otázok 😊, pričom vysvetlíme, že náš klub má celkovo 8 kategórií chlapcov a dievčat (prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast). Trénujeme 3 až 5-krát týždenne, v závislosti od kategórie. Dorastenky a dorastenci majú tréningy aj s kondičným trénerom. Deťom počas výjazdov na zápasy hradíme stravu. Takmer každý víkend od septembra do júna cestujeme na zápasy k súperom alebo hráme doma. Hráme domáce a medzinárodné turnaje. V klube pracuje jeden tréner s licenciou A, dvaja s licenciou B, dvaja s licenciou C, piati s licenciou D. K dnešnému dňu (13. 1. 2023) vedieme tabuľku starších žiačok a mladších žiakov v krajskej súťaži Trenčianskeho a Žilinského kraja. V celoslovenskej súťaži mladších dorasteniek sme ako nováčik na treťom mieste (z trinástich tímov).

 1. Koľko nás ročne stojí prenájom športových hál?
 2. Koľko nás ročne stojí doprava?
 3. Koľko nás ročne stojí nákup dresov, teplákových súprav, lôpt a tréningových pomôcok?
 4. Koľko platíme priemerne za zápas rozhodcom - cestovné, diéty, náklady na zápas?
 5. Koľko nás stojí ročne úhrada nákladov spojených s organizáciou klubu?
 6. Akou sumou nás na bežnú činnosť podporilo Mesto Žilina v roku 2022?
 7. Akou sumou nás na bežnú činnosť podporil Žilinský samosprávny kraj?
 8. Akou sumou nás podporil Slovenský zväz hádzanej (cez povinný vzorec)?
 9. Akú sumu sme v roku 2021 a 2022 získali na základe žiadostí o grant resp. dotáciu z organizácií ako Nadácia KIA, Predseda vlády z vypísanej dotácie z rezervy vlády, Nadácia Markíza, Niké fond pre budúcnosť športu a iné?
 10. Akú sumu sme získali z 2 % v roku 2022?

Odpovede nájdete na konci článku v zátvorke, ale predtým by sme sa radi s vami podelili o zopár postrehov. Čo navrhujeme:

 • Nastaviť zmysluplné systémové zmeny v riadení športu, zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Propagovať zmysel športu pre výchovu mládeže a prevenciu ochorení a závislostí. Sekcia športu by mala nastaviť komunikáciu a pripraviť spoločné projekty s Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom obrany a Ministerstvom vnútra.
 • Zriadenie samostatného Ministerstva športu, ktoré zabráni nesystémovému prerozdeľovaniu finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, projektov a často netransparentných dotácií. Obnoví strediská vrcholového športu a športové akadémie. Napraví systém celoživotného vzdelávania športových odborníkov a ich odmeňovanie z rozpočtu klubov.
 • Samosprávy majú mať povinnosť podporiť športujúcu mládež. Vytvoriť systém podpory športových klubov, nielen rozpočtová finančná podpora, ale aj infraštruktúra a ľudské zázemie.
 • Nastaviť pravidlá sponzoringu, aby firmy mali motiváciu podporiť športujúcu mládež. Zároveň nastaviť systém kontroly použitia prostriedkov.
 • Zlepšenie kontroly činnosti športových klubov, zväzov a hlavne Centier voľného času. Cieľom je, aby sa školský šport nemiešal s voľnočasovými aktivitami, inklúziou hendikepovaných a výkonnostným športom a vrcholovým športom do jedného neprehľadného balíka.
 • Prehodnotiť tzv. vzorec na výpočet príspevku uznanému športu a významné navýšenie finančných prostriedkov do športu. Avšak toto až po nastavení systému a kontroly.
 • Slovenský olympijský a športový výbor nastaví jasné pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov pre olympijské športy. Zverejní podiel prostriedkov, ktoré plynú na činnosť samotných športovcov a iné aktivity.
 • Upustiť od snáh o novelizáciu Zákona o športe a pripraviť nový komplexný návrh Zákona o športe, ktorý by bol previazaný s nadväzujúcimi príslušnými ustanoveniami.

Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina, o.z. Tento klub je mladý, vznikol v roku 2019 a začal prakticky z nuly. Vedie ho skupina nadšencov, manažérov, ktorí svoje profesijné skúsenosti z marketingu, manažmentu a predaja aplikujú do vedenia športového klubu. Klub má pripravenú stratégiu rozvoja hádzanej v Žiline na najbližších 5 rokov a definované poslanie a víziu. Športová činnosť je zabezpečená licencovanými športovými odborníkmi, trénerkami a trénermi, vďaka čomu sa môžeme pýšiť dynamickým progresom. Postupne sme vystavali jednotlivé mládežnícke kategórie chlapcov a dievčat. Dosahujeme výborné výsledky. Najmä v ženskej kategórii, kde sme v minulej sezóne získali 2. miesto v krajskej súťaži starších žiačok a následne zisk Prezidentského pohára (SR), 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii mladších žiačok, 3. miesto v tzv. Česko-Slovensko-Poľskej lige. Viaceré dievčatá sa už objavili vo výberoch talentovanej mládeže a naša mladá hráčka je už v hľadáčiku národných tímov.

Klub sa zúčastňuje aj rôznych medzinárodných turnajov, ako je aj uznávaný Praha Handball Cup. Klub zároveň už 3 roky po sebe organizuje celoslovenské mládežnícke hádzanárske turnaje v Žiline pod názvom Slovak Open Handball a Mini Open Handball.

V tomto súťažnom ročníku sa prihlásili do súťaže prvej ligy aj dorastenecké družstvá mladších a starších dorasteniek (staršie sú v kooperácii s iným klubom). Naši dorastenci hosťujú v tíme MHáK Martin, kým nás nebude dostatok na samostatný tím. Pri mládežníckej kategórii to však nekončí. Klub má ambície priniesť do Žiliny aj vrcholovú seniorskú hádzanú. S veľmi obmedzenými zdrojmi (finančnými a následne ľudskými) robíme čo môžeme, ale nevieme ako dlho vydržíme. 

Vzhľadom na nesystémovú podporu zo strany štátu, je klub závislý na dobrej vôli jednotlivých spoločensky zodpovedných firiem a potenciálnych reklamných partnerov. 

Vytvorme spolu opäť spolupatričnosť a nádhernú emóciu, ktorá ľudí nabije pozitívnou energiou.

(odpovede na otázky: 1. 20 000 €, 2. 12 000 €, 3. 7 000 €, 4. 150 €, 5. 5000 €, 6. 7 100 €, 7. 0 €, 8. 0 € - uznaná suma 7422,93 €, avšak Slovenský zväz hádzanej nedostal kompenzáciu straty pri organizácii ME v januári 2022 zo strany vlády a nevyplatil povinné dotácie, 9. 0 €, 10. 4 520,92 €)


OBRACIAME SA NA VÁS S PROSBOU O ZASLANIE 2% DANE ZA ROK 2022.

IČO: 52278255

Slovan Malá Fatra - Hádzanársky klub Žilina, o.z.


POTEŠÍ NÁS AKÁKOĽVEK PODPORA AJ VO FORME SPONZORINGU ALEBO DARU

IBAN: SK93 0900 0000 0051 5691 1567

Hľadáme generálneho  sponzora/reklamného partnera klubu, aby bolo možné ešte zlepšiť plánovanie a činnosť klubu, respektíve naplniť jeho víziu. Klub je otvorený rôznym propagačným činnostiam pre generálneho sponzora na Slovensku i v zahraničí.

Možnosti propagácie sú napríklad: zverejnenie v zozname sponzorov podujatia, reklama resp. informácia o vašej spoločnosti v priestoroch podujatia, zverejnenie sponzorov vo fotodokumentácii a videodokumentácii, reklama na webovom portáli facebook, webovej stránke klubu, instagrame, dresy s logom, usporiadanie turnaja s názvom sponzora a ďalšie špecifické formy zvýraznenia sponzorov na základe vzájomnej dohody. Spolupráca pri osobnostnom rozvoji zamestnancov.

Budeme vďační za akýkoľvek sponzorský dar a s úctou ho prijmeme. 

Ďakujeme a želáme vám všetkým úspešný rok 2023!


Funkcionársky a trénerský tím

Slovan Malá Fatra - HK Žilina, o. z.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu