ZAMERIAVAME SA V PRVOM RADE NA DETI A MLÁDEŽ, PRETOŽE NA NICH ZÁLEŽÍ

Tréningy pre dievčatá od 10 rokov

2 až 3 tréningy týždenne 90 min

Tréningy pre chlapcov od 10 rokov

2 až 3 tréningy týždenne 90 min

Minihádzaná pre deti od 5 do 10 rokov 

prípravka 2 až 3 tréningy týždenne po 60 min

Všeobecná pohybová a mentálna príprava športovca

pomáhame vám vytvárať osobnosť  vášho dieťaťa

Prečo práve hádzaná

Ak máte doma dieťa, ktoré je súťaživé, hravé, neposedné a je to taký malý bojovník, 

tak nemáte nad čím váhať.

Individuálny prístup

Plne rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa a pristupujeme k nemu na základe jeho individuálnych potrieb a v prospech jeho osobnostného rozvoja.

Profesionálny tím trénerov

Tréningy sú vedené trénermi, ktorí aktívne hrali hádzanú a dosahujú požadovanú trénerskú licenciu.