ZAMERIAVAME SA V PRVOM RADE NA DETI A MLÁDEŽ, PRETOŽE NA NICH ZÁLEŽÍ

Tréningy pre dievčatá od 10 rokov

3 až 4 tréningy týždenne 90 min

Tréningy pre chlapcov od 10 rokov

3 až 4 tréningy týždenne 90 min

Minihádzaná pre deti od 5 do 10 rokov 

prípravka 3 tréningy týždenne po 90 min

Všeobecná pohybová a mentálna príprava športovca

pomáhame vám vytvárať osobnosť  vášho dieťaťa

Tréneri v sezóne 2020/2021

  1. starší žiaci (narodení v roku 2006, 2007 a starší) hlavná trénerka Renáta Bartková

  2. mladšie žiačky a staršie žiačky  (narodené v roku 2009, 2008, 2007, 2006) hlavný tréner Vladimír Ohrádka

  3. mladší žiaci (narodení v roku 2009, 2008) hlavný tréner Jozef Horka

  4. prípravka dievčatá (narodené v roku 2010 a mladšie) hlavná trénerka Katarína Svitanová

  5. prípravka chlapci (narodení v roku 2010 a mladší) hlavná trénerka Katarína Svitanová

  6. tréning zameraný na individuálne činnosti, CVČ, krúžky - rôzne, všetci tréneri sa striedajú

asistenti trénerov: Milan Jasenka, Katarína Holbojová (trénerka brankárov), Michaela Cíbová, Dana Šugárová, Gabriela Ďurková

Prečo práve hádzaná

Ak máte doma dieťa, ktoré je súťaživé, hravé, neposedné a je to taký malý bojovník, 

tak nemáte nad čím váhať.

Individuálny prístup

Plne rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa a pristupujeme k nemu na základe jeho individuálnych potrieb a v prospech jeho osobnostného rozvoja.

Profesionálny tím trénerov

Tréningy sú vedené trénermi, ktorí aktívne hrali hádzanú a dosahujú požadovanú trénerskú licenciu.

Rôzne predmety a potreby pre fanúšikov nájdete na www.handballfans.sk