Už o necelé 3 týždne štartuje krajská súťaž v minihádzanej a máme pozvánky na ďalšie 3 turnaje v minihádzanej.

03.10.2019

O necelé 3 týždne, presne 19.-20.10.2019,  nám už odštartuje aj súťaž v minihádzanej dievčat a chlapcov. Hrá sa turnajovým spôsobom v počte hráčov 4+1. Minihádzaná sa hrá na šírku hádzanárskeho ihriska a na menšie bránky. Taktiež čiara bránkoviska je posunutá bližšie k bráne. Opakované vedenie lopty nie je povolené a hráč môže loptu buchnúť o zem maximálne jeden raz. Povolené sú štandardne 3 kroky s držanou loptou, po ktorých môže hráč buď prihrať alebo vystreliť na bránu. Pokiaľ sa hráč rozhodne loptu buchnúť o zem jeden raz, môže následne urobiť opäť 3 kroky a musí prihrať alebo vystreliť.  Do súťaže sme prihlásili chlapcov aj dievčatá po 2 družstvá, aby si do sýtosti zahrali, nakoľko hrací čas je 1x10 min. V minihádzanej môžu štartovať deti narodené v roku 2009 a mladšie. 

Môžeme sa taktiež zúčastniť turnaja v Malackách 26.10.2019 a turnaja v Zlíne alebo Ostrave 7. 12. 2019. Oslovíme rodičov našich minihádzanárov, či súhlasia s účasťou  a na základe dohody potvrdíme našu účasť.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu