Obraciame sa na vás s prosbou o poskytnutie 2% z dane za rok 2021

02.03.2022

Termín podania daňových priznaní sa blíži a preto sumarizujeme postup v skratke:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

TLAČIVO si môžete stiahnuť tu:


II.ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15. IČO: 52278255

16. Obchodné meno (názov): SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, O.Z.

ĎAKUJEME VÁM!

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu