Stredná športová škola v Žiline rozšíri ponuku o hádzanú!

02.01.2021

Milé hádzanárky a milí hádzanári, žiaci 9.ročníka,

i keď je len začiatok januára, radi by sme vás informovali o možnosti štúdia na Strednej športovej škole (SŠŠ) v Žiline. Súčasťou výuky je aj športová príprava vo viacerých športových odvetviach. Hádzaná bude v nasledujúcom školskom roku 2021/22 zaradená do výuky. Predbežne schválené študijné odbory sú:

7451J športové gymnázium (2 triedy, spolu 36 žiakov)

7471M športový manažment (1 trieda, spolu 20 žiakov)

7476M spracovanie dát v športe (0,5 triedy, spolu 10 žiakov)

7475M digitálne služby v športe (0,5 triedy, spolu 10 žiakov)

Bližšie informácie nájdete v priložených letáčikoch z minulého školského roka. V priebehu januára škola pripravuje dotlač aktualizovaných propagačných materiálov, ktoré budú klubu poskytnuté. 

Ak máte záujem o štúdium na Strednej športovej škole, tak je dôležité, aby ste prejavili predbežný záujem prostredníctvom výchovných poradcov na vašej základnej škole (ZŠ tieto informácie zverejňuje v elektronickom systéme).

SŠŠ rovnako, pripravuje krátke propagačné video a malú virtuálnu prehliadku školy, ktorá bude zverejnená na webe a FB školy v priebehu najbližších dní.

Náš hádzanársky klub SLOVAN MALÁ FATRA ŽILINA, chce v súlade s víziou klubu vytvoriť podmienky pre účasť v 1. dorasteneckej celoslovenskej súťaži resp. v  regionálnej súťaži. Preto hráči a hráčky aj z iných miest môžu hosťovať v našom klube. Hádzanári budú mať zabezpečený kvalitný tréningový proces a zároveň kvalitné štúdium. 

V prípade otázok nás kontaktujte na info@hadzanazilina.sk