Šťastný nový rok 2024 vám želáme!

31.12.2023

Milé hádzanárky, milí hádzanári, starostliví rodičia a obetaví tréneri,

rok 2023 sa pomaly končí a za pár hodín sa preklopí do Nového roka. 1. január je väčšinou dňom, kedy si dávame nové predsavzatia. Ak chceme zlepšiť to, čo pokladáme za nedostatočné alebo nesprávne, potrebujeme najprv zhodnotiť to, čo už uplynulo. A preto vám ponúkame malý návod.

Môžete si odpovedať na otázky:
1.  Čo a kedy som v roku 2023 urobil/a? Čo sa mi podarilo? Čo mi nevyšlo podľa predstáv?
2. Aké rozhodnutia som urobil/a? Čo bolo správne a čo nie (podľa vás, nie podľa iných)?
3. Čo som sa v roku 2023 naučil/a?
4. Ktoré základné hodnoty poháňajú môj život? 
5. Darí sa mi žiť v súlade s mojimi hodnotami? Čo mám pre to ešte urobiť, aby to tak bolo?
6. Ako a čo môžem zlepšiť v roku 2024, aby sa mi splnili moje sny?

Snívajte, snívajte a snívajte a potom podľa toho plánujte a konajte...

Želám vám všetkým, nech je rok 2024 pre vás všetkých tým lepším. Aby ste si vytvárali správne návyky, aby ste mali silu ich dodržiavať, aby ste využívali svoje silné stránky a objavili tajomstvo sebakontroly a DALI DO TOHO VŠETKO!

Ochota ísť do rizika nás posúva ďalej, ale majme na pamäti, že riziká sú rôzne, tak premýšľajme :-)
1. riziko, ktoré si môžeme dovoliť podstúpiť
2. riziko, ktoré si nemôžeme dovoliť podstúpiť
3. riziko, ktoré si môžeme dovoliť nepodstúpiť
4. riziko, ktoré si nemôžeme dovoliť nepodstúpiť

ŠŤASTNÝ, RADOSTNÝ NOVÝ ROK PLNÝ LÁSKY, ZDRAVIA A NOVÝCH ŽIVOTNÝCH SKÚSENOSTÍ, KTORÉ NÁM POMÁHAJÚ BYŤ LEPŠÍMI, VÁM ŽELÁ 

Renáta Bartková

jQuery Tlačítko na začiatok