Ďalšie otvorené hodiny na ZŠ už s presným termínom. 

16.05.2019

Na ďalších nezbedníkov sa tešíme v nasledujúcich termínoch: 

  1. 10.5.2019 na ZŠ vo Višňovom už od 7:45 hod
  2. 10.5.2019 na ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline o 10:40 hod
  3. 14.5.2019 na ZŠ Lichardova v Žiline o 8:45 hod 
  4. 29.5.2019 na ZŠ Dolná Trnovská 26 v Žiline o 8:00 hod
  5. 5.6.2019 na ZŠ Limbová v Žiline o 8:45 hod