Novoročný pozdrav a prianie

01.01.2023

Milé športovkyne a športovci, priatelia hádzanej,

na Nový rok si vás dovolím osloviť a napísať vám zopár riadkov.

Minulý rok sa ešte niesol v znamení Covidu-19, ktorý významne ovplyvnil naše športové aktivity. Bolo však nesmierne pozitívne, že ste sa dokázali veľmi rýchlo prispôsobiť zmenám v tréningoch a nepoľavili ste. Tento rok by už nemal byť ovplyvnený pandémiou, preto veríme, že žiadne okolnosti, ktoré sú mimo sféru vášho vplyvu už nezasiahnu do vašich plánov.

Nový rok je dňom stanovovania cieľov a predsavzatí. V športovom roku je to v podstate polovička sezóny. Mnohí z vás s hádzanou ešte len začínate a učíte sa krok po krôčiku zvládať mnohé činnosti, ktoré sú nutné na to, aby ste sa stali úspešnými športovcami. Mnohí sú s nami už od roku 2019, ale viacerí sa do našej veľkej hádzanárskej rodiny pridali neskôr. Nie každý z vás má cieľ byť úplne na vrchole, čo však vôbec nie je prekážkou na pravidelný tréning. Viacerí však chcete siahať až na vrchol a robíte pre to maximum. 

Každý z vás si však potrebuje stanovovať ciele. Ciele, ktoré pôsobia ako štartér, ktoré vás vždy donútia zbaliť si veci a ísť na tréning. Jednoducho viete, že šport nie je len o víťazstvách. Prináša aj prehry, zranenia, občasné výpadky formy či sklamania. Vyžaduje disciplínu a spoluprácu, sebazaprenie, dobrú komunikáciu, vytrvalosť a nebojácnosť. Naučí vás nevzdávať sa, poučiť sa z nezdarov, hrať fér, vytvára priateľstvá na celý život. Nie je dôležité, či sa z vás napokon stanú vrcholoví športovci. Faktory, ktoré to môžu ovplyvniť sú mnohé. Nikto vám však už nevezme to, čo ste sa pri športe naučili, ale naopak, využijete to naplno vo svojom živote.

Jasné ciele sú skutočne užitočné. Ciele vám dávajú pocit úspechu. Ciele zameriavajú vašu energiu. Je mnoho negatívnych vecí, ktoré súperia o vašu energiu a pozornosť. Jednoducho si vždy položte otázku, na to, čo zamestnáva vašu myseľ: Pomôže mi to byť lepším? Umožní mi to dosiahnuť želané výsledky? Urobí ma to šťastnejším? Ciele vám pomáhajú učiť sa a rásť a pritom nestrácať zameranie. 

Je dobré vedieť ako si máte vytvoriť ciele efektívne. Cieľ musí byť bláznivý, mať emočné podfarbenie. Ciele vyžadujú merateľnosť a reálnosť, avšak vo veciach, ktoré máme pod našou kontrolou. Potrebujeme si stanoviť nielen jeden veľký cieľ, ale aj cestu, akou k nemu chceme dôjsť. To sú tie každodenné ciele, ktoré máme v našich diároch, v našom každodennom programe. Bez vášne sa cieľ stáva rutinou a bez špecifikácie je jednoducho ilúziou. 

Klaďte si napríklad otázky: Čo chcem dosiahnuť? Kedy to chcem dosiahnuť? Kým chcem byť? Čo chcem mať? Čo je moja definícia šťastia a radosti? Prečo to chcem dosiahnuť? Ako sa tam dostanem?

Ciele nám pomôžu sa uistiť, že ideme správnym smerom. 

Želám vám všetkým, aby ste si svoje ciele na rok 2023 nastavili správne a aby ste mali správne nastavenú myseľ pre ich dosiahnutie.


Želám všetkým pevné zdravie, lásku v rodine, trvácne priateľstvá, správne rozhodnutia a splnené ciele v roku 2023!


Renáta Bartková
predsedníčka SMF - HK Žilina

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu