MINI OPEN HANDBALL V ŽILINE

03.07.2020

Vážení priatelia hádzanej,

Kvôli pandémii sa odsunul veľký celoslovenský turnaj o rok, ale my napriek tomu pozývame kluby na MINI OPEN HANDBALL do Žiliny!

Záštita: primátor mesta pán Mgr. Peter Fiabáne a predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurínová

Termín: 15. - 16. 8. 2020

Predpokladaný začiatok turnaja je v sobotu o 9:00 hod a ukončenie v nedeľu podľa umiestnenia najneskôr o 16:00 hod. 

Kategórie:

A chlapci - narodení 2008 - 2009, 2007 - 2006

B dievčatá - narodené 2008 - 2009, 2007 - 2006

C mini chlapci - narodení 2010 - 2011

D mini dievčatá - narodené 2010 - 2011

Viac informácií nájdete v osobitnej záložke k turnaju na našej stránke.

Tí, ktorí odchádzajú do tábora, prídu v nedeľu zbalení na turnaj. Spoločne odídeme autobusom o 16:00 hod. do Trenčianskych Teplíc. 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu