Kondičný športový letný tábor pre našich zverencov v termíne 16.-22.8.2020 sa bude  konať zatiaľ bez zmeny!

26.03.2020

Vážení rodičia, 

keďže od vás dostávame otázky, ohľadom konania tábora, radi by sme vám ich zodpovedali. Po kontaktovaní hlavného organizátora tábora p. Zrníka, vám týmto potvrdzujeme, že prihlasovanie a zasielanie zálohy beží podľa pôvodného plánu. Predpokladáme, že sa tábor v auguste uskutoční. Pokiaľ by došlo k zrušeniu tábora kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii, peniaze vám budú vrátené. Prihlášky prosím zasielajte emailom na adresu info@hadzanazilina.sk.


Rovnako ako minulý rok, v spolupráci s ŠK Juventa Žilina, pozývame vaše deti na kondičný športový tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 16. augusta do 22.augusta v Resorte Twistovo pri Trenčianskych Tepliciach. 

Jedná sa o športové sústredenie, pretože deti budú mať denne 6 tréningových jednotiek po 45 min, zameraných na rozvoj vytrvalosti, sily, rýchlosti a obratnosti. Zároveň budú mať aj riadený voľnočasový program. Všetko bez mobilov, iPadov a TV. Preto vás prosíme vopred, aby ste tieto zariadenia deťom do tábora nedávali!

V prípade záujmu prosím kontaktujte trénerku Renátu Bartkovú, ktorá bude osobne prítomná v tábore a bude dozerať na tréningový proces hádzanárov.

V prílohe nájdete pdf súbor, kde nájdete bližšie informácie poskytnuté ŠK Juventou. Tento súbor vás prosíme vytlačiť a priniesť trénerom ako prihlášku.

Celková cena tábora je 180 EUR a zálohu 90 EUR je potrebné uhradiť do 31.3.2020 na účet uvedený v prihláške.