Hľadáme kvalifikovaných hádzanárskych trénerov, ktorí by nám pomohli ďalej skvalitňovať našu tréningovú činnosť v žiactve.

02.07.2022

Naša hádzanárska rodina sa utešene rozrastá a pre napĺňanie našej vízie hľadáme kvalifikovaných trénerov a trénerky s platnou trénerskou licenciou C alebo B. Práca v klube však vyžaduje aj iné zamestnanie/živnosť, nakoľko finančné možnosti klubu neumožňujú pre trénerov plný pracovný pomer. 

Ponúkame vám výborný kolektív, možnosť ďalšieho odborného a osobnostného rastu, tréningové vybavenie a náhradu za stratu času športového odborníka (tréningová práca 4 TJ/týždeň a turnaje počas víkendu).

Ale hlavnou odmenou vám bude úsmev a vďačnosť detí. 🤗

Všetci sa snažme spoločne apelovať na politické strany (aj s blížiacimi sa voľbami), aby vytvorili pre športový rast detí a tým reprezentáciu našej vlasti, adekvátne podmienky 🤾‍♀️🤝💪🙏, a to s úctou voči ľuďom, ktorí venujú rozvoju detí množstvo svojho osobného času. 

Spojme sa pre Slovensko a pre jeho lepšiu budúcnosť 🇸🇰🙏🤗🌞

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu