Dodatočné schválenie dotácie od ŽSK

09.09.2022

Vážení priatelia hádzanej a športu,

radi by sme vás informovali, že Žilinský samosprávny kraj prehodnotil svoje rozhodnutie a dodatočne nám bola poskytnutá dotácia z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2022 č. 1/2022, o ktorú sme žiadali v riadnom termíne, vo výške 3 000 EUR, čo nám významne pomôže v úhradách faktúr za prenájom hál a ďalšie výdavky spojené s organizáciou celoslovenského turnaja Slovak Open Handball U12, ktorý sa uskutočnil 24.-26.6.2022. 

Ďakujeme veľmi pekne! 👏🤗🤾‍♀️🤾‍♂️

Veríme, že Žilinská župa nájde v krátkej dobe systémové riešenie v podpore športu mládeže pre lepšiu budúcnosť detí. 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu