Ako ďalej po plošnom testovaní?

04.11.2020

Máme za sebou prvý víkend, počas ktorého prebehlo plošné testovanie antigénovými testami COVID-19. V našom meste sa podarilo zachytiť  1,07% osôb s pozitívnym výsledkom. Na testovaní aktívne pomáhala ako zdravotník aj naša predsedníčka klubu. Mohli ste ju stretnúť na Poštovej ulici. Sme zodpovední a snažíme sa pomáhať ako sa dá, aby sme sa mohli vrátiť k tréningovej činnosti. Na záver testovania nás prišiel pozrieť a poďakovať všetkým dobrovoľníkom aj pán primátor Žiliny. Musíme počkať na ďalšie kolo testovania, po ktorom by sa snáď mohli opatrenia uvoľniť aj v Žiline. Všetky školy sú zatiaľ pre tréningovú činnosť zatvorené a tréningy v malých skupinách po 6 už vo vonkajšom prostredí nie je možné vykonávať, keďže sa nám rýchlo stmieva a počasie to tiež neumožňuje. Radi by sme spustili tréningy v týždni od 9.11.2020.

Čo sa týka ďalšieho tréningového procesu, nižšie uvádzame usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR z 29.10.2020 v oblasti športu.

,,Podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 2.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Pre vykonávanie športovej aktivity od 2.11.2020 platí:

(1) Športová aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera), rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

(2) POVOLENÉ sú len nasledovné športové súťaže:

  • hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
  • futbal: FORTUNA Liga,
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
  • volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy

(3) Jednorazové športové podujatia, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.

(4) Účasť divákov na organizovaných športových podujatiach nie je povolená.

(5) Prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov, prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) a fitness centrá sú ZATVORENÉ (neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný)."

zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-msvvas-sr-k-vyhlaske-uvz-sr-c-12-2020-z-29-oktobra-2020-v-oblasti-sportu/

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu