Aké máme očakávania od novej sezóny? Prečítate si viac v článku.

10.09.2023

Druhý septembrový víkend je v znamení štartu súťaží a my sme sa rozhodli dať niekoľko otázok predsedníčke klubu, Renáte Bartkovej, aby nám ozrejmila ciele a očakávania od novej sezóny 2023/2024.

Začali by sme otázkou, ktorá určite zaujíma všetkých priaznivcov hádzanej.  Ako hodnotíte účinkovanie klubu? 

     Slovan Malá Fatra - HK Žilina je stále na hádzanárskej mape veľmi mladým klubom. Naše začiatky sa píšu od apríla roku 2019, pričom prvé súťažné zápasy sme odohrali v sezóne 2019/2020. Už vtedy sme si povedali, že sa v klube chceme venovať ženskej aj mužskej zložke. Zámerom nášho klubu, čo vyplýva aj z názvu, je výkonnostný šport a výchova talentov pre vrcholovú hádzanú či reprezentáciu Slovenskej republiky. Snažíme sa vytvárať podmienky pre výkonnostný šport, nie sme žiaden "školský krúžok". Budujeme kategórie krok za krokom a boríme sa s mnohými prekážkami, ktoré nám pripravuje tento štát nielen počas krízových situácií (Covid, vojna na Ukrajine, recesia), ale bohužiaľ aj v "bežnej" prevádzke. O organizovaní a financovaní výkonnostného športu na Slovensku sme už napísali niekoľko článkov a statusov, ale nie je vidno, že by politici mali akýkoľvek záujem dať športu systém. Napriek tejto situácii sme z môjho pohľadu veľmi úspešní. Už v sezóne 2021/2022 naše staršie žiačky získali tzv. Prezidentský pohár a v uplynulej sezóne 2022/2023 sa stali Majsterkami Slovenska. Tieto dievčatá tiež vyhrali prestížny Praha Handball Cup. V 1. lige mladších dorasteniek, v ktorej sme boli nováčikom,  sme získali krásne 4. miesto, pričom medaila nám ušla o vlások. Mladší žiaci zvíťazili v regionálnej súťaži a na Otvorených majstrovstvách Slovenska tzv. Slovak Open Handball, ktoré sa konali v júni v Žiline, získali strieborné medaily. Preto účinkovanie klubu hodnotíme ako veľmi úspešné.

Veľmi častou témou je nedostatok záujmu detí o šport a nezdravý životný štýl. Ako to vnímate a hodnotíte vo vašom klube?

     Nedostatok pohybu detí a mladých ľudí plus nesprávne stravovanie je rozsiahly civilizačný problém. Iba zásadné systémové opatrenia, ktoré urobia rozhľadení a komplexne mysliaci politici, môžu zmeniť smerovanie tohto štátu. Nedostatok pohybu a zlé stravovacie návyky budú mať  zdravotné a sociálne dôsledky, na ktoré opäť bude potrebné hľadať zdroje. Takže toto vnímam ako problém krajiny a nie jednotlivých klubov. Čím ďalej, tým menej rodičov je naučených zo svojej vlastnej mladosti byť súčasťou športových klubov, chodiť pravidelne na tréningy, nefňukať, ale zabojovať, ak sa niečo nevydarí. Tým pádom nevedú svoje vlastné deti k športu, ale vytvárajú im podmienky na hľadanie ľahšej cesty. Preto sme radi, že v našom klube máme skvelých rodičov, ktorí hádzanú vzali vážne a vytvárajú svojim deťom perfektné podmienky na ich rast. Našim klubom prešlo už viac ako 250 detí. Nie všetci ostali, čo je prirodzené. Aj ja som najprv skákala do výšky, do diaľky a vrhala guľou :-) a ako 12 ročná som prešla na hádzanú. Je to úplne prirodzené. Deti by si mali vedieť vybrať šport, ktorý ich baví. Šport je životný štýl a kolektívny šport formuje nielen jednotlivca, ale zlepšuje komunikáciu, toleranciu či priebojnosť. V dnešnej dobe sú to veľmi dôležité vlastnosti.

Spomenuli ste financovanie športu. Ako to zvláda váš klub?

     Náš rozpočet sa skladá z niekoľkých položiek. Po prvé sú to mesačné poplatky za športovú činnosť, ktoré hradia rodičia, podľa jednotlivých kategórií. Ročné poplatky sme oproti minulej sezóne nemenili a jednotlivé poplatky odrážajú náklady spojené s tréningovou činnosťou, vybavením a so súťažami. Dorast platí 40 €, staršie žiactvo 35 €, mladšie žiactvo 30 € a prípravka 20 €. Mesto Žilina nám poskytlo na rok 2023 sumu 7 700  €, Slovenský zväz hádzanej 7 497,07 €, z 2% dane sme získali 8 224,97 €, cez Zmluvy o sponzorstve v športe 4 400 €. Pri organizácii Slovak Open Handball sme  získali podporu od  Mesta Žilina 2 500  € a  od Žilinského samosprávneho kraja 1 000 €. Snažíme sa vyskladať financie tak, aby sme prežili. Minulý rok bol veľmi ťažký, v ktorom sme skončili v strate 7 473,96 € spôsobenom meškaním platieb zo strany SZH. Túto stratu sa nám podarilo vyrovnať k 30. 6. 2023. Tento rok by sme mohli zvládnuť lepšie, ak sa nič nepokazí, v čo dúfame. Náklady na činnosť sú vysoké, pre vašu predstavu, na prenájom športových hál a telocviční sme minuli od začiatku roka do júna 8 500 € a budú sa opäť zvyšovať, na dopravu na zápasy 5 973 €, na športové oblečenie 3 160 €, stravu pre deti počas výjazdov na zápasy viac ako 1 000 €. Samozrejme sú tu ďalšie náklady na športové pomôcky, kancelárske priestory, tlačoviny, účtovníctvo, atď. Hradíme špeciálnych trénerov pre kondičnú prípravu a časť nákladov v posilňovni. Najväčšie náklady má činnosť dorasteneckých kategórií, ktoré hrajú celoslovenskú súťaž. Ak by sme získali stabilného reklamného partnera, ktorý by chcel pomôcť rozvoju hádzanej v regióne, tak situácia by sa mohla všeobecne významne zlepšiť. Čo mňa najviac trápi je, že nie sme schopní zatiaľ finančne adekvátne ohodnotiť našich trénerov, trénerky, funkcionárov a dobrovoľníkov, ktorí obetujú svoj voľný čas i energiu na podporu mládeže. V tomto, podľa mňa, štát zlyháva na plnej čiare.

Aká je teda vaša dlhodobá vízia?

     Už na začiatku našej činnosti sme si stanovili cieľ, že budeme postupne vytvárať športové triedy. To sa nám zatiaľ darí na ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline, kde sú aj hádzanári. Trochu nás trápi, že nemáme učiteľov hádzanárov na základných školách, ktorí by mali na starosti nábor detí do klubu, formou hádzanárskych krúžkov. Napriek tomu sme spoluprácu s viacerými školami rozbehli a v súčasnosti je krúžok hádzanej na štyroch základných školách (ZŠ Karpatská, ZŠ Lichardova, ZŠ Nám. mladosti 1, ZŠ a MŠ Višňové). Už v minulom roku sa rozbehla výuka hádzanej na Strednej športovej škole a tento rok sme už naplnili počet hádzanárov tak, aby sme mali špecifickú hádzanársku prípravu. Ďalším míľnikom je spolupráca s UNIZA, kde by mohli hádzanári a hádzanárky študovať a zároveň hrať hádzanú. Našim cieľom je teda priniesť do Žiliny najvyššiu súťaž v hádzanej žien. Čo sa týka mužov, máme v okolí dva silné kluby (MHáK Martin a MŠK Považská Bystrica), ktoré pravdepodobne zatiaľ umožnia talentovaným chlapcom pokračovať v hádzanej v seniorskej kategórii u nich. Všetko sa samozrejme môže úplne otočiť alebo zmeniť, ale urobíme všetko pre to, aby sme vrcholovú hádzanú v Žiline mali. Financie sú v tomto celom procese jedna z kľúčových vecí.

Ako je to s tréningovou činnosťou? Kde vlastne trénujete a hráte zápasy?

     Trénujeme v halách, ktoré patria školám a mestu. Nemáme jeden stánok, pretože pretlak je v Žiline obrovský, čo je spôsobené nedostatkom športových hál. Všetci vieme veľmi dobre v akom stave je tzv. Korytnačka a rozostavaný komplex na Karpatskej. Popravde, naozaj neviem, či tu raz zvíťazí zdravý rozum alebo neustále handrkovanie o ani neviem čo... Akoby všeobecné dobro prehrávalo. Takže, aby som neodbiehala, trénujeme vo veľkej telocvični na Hájiku, v ŠH na Rosinskej ceste 6, v ŠH V. Javorku. Potrebujeme ďalšie priestory pretože sa rozširujeme. Ako ste asi postrehli, UNIZA začala výstavbu novej športovej haly, pričom SZH bol súčinný pri príprave podkladov projektu. Takže sa črtá ďalší priestor. Rozpis tréningov a zápasov je uverejnený na našej stránke Rozpis (hadzanazilina.sk). 

Na základe čoho a kedy sa určujú zostavy? 

     Jednotlivé kategórie sú definované vekom, ale sú možné presuny smerom hore, podľa výkonnosti hráčov a hráčok. Jednotliví tréneri sa snažia vysvetliť deťom i rodičom, že zápas si treba zaslúžiť. Čiže zodpovedným prístupom k tréningu sa môžu posúvať krok za krokom vyššie. Inak to nejde. Zostavu určuje každý tréner samostatne. Ak chceme, aby naše klubové deti výkonnostne rástli, tak bez kvalitného tréningu a prípravných turnajov to nepôjde. 

Robíte štandardne vyhodnotenia zápasov? Ak áno, kedy?

     Počas zápasov si jednotliví tréneri a vedúci tímov robia tzv. technické zápisy. Niektoré zápasy si taktiež natáčame. Tréneri robia rozbory samostatne a ak to uznajú za vhodné, tak rozbory robia aj s hráčmi. V mladších vekových kategóriách to nemá až taký význam, pretože deti nie sú schopné vnímať toľko podnetov naraz. Lepšie je zastavovať deti počas tréningov a okamžite im ukazovať čo urobili dobre resp. kde je priestor na zlepšenie. Čiže rozbory sú potrebné hlavne pre trénerov, aby vedeli na čom je potrebné v tréningovom procese pracovať, resp. k čomu je potrebné sa vrátiť, ak to nefunguje.

Ako funguje kooperácia medzi trénermi? Máte činnosť nejako riadenú alebo koordinovanú?

     Raz za mesiac sa stretávame na trénerskej porade. Tam si rozoberieme tréningovú činnosť, výsledky a návrhy na zlepšenie. Máme vypracovanú koncepciu rozvoja hádzanej v Žiline vrátane metodiky, ktorú sa snažíme dodržiavať. Ako som už spomenula, všetci tréneri sú vo svojej podstate dobrovoľníci, takže ak by bol klub v inej finančnej kondícii, viem si predstaviť omnoho lepšiu organizáciu celého procesu. Momentálne som nesmierne vďačná všetkým trénerom a vedúcim tímov, ktorí robia čo vládzu a môžu. Snažíme sa to koordinovať najlepšie ako stíhame popri práci, ktorá nás všetkých živí.

Ešte by sme sa chceli vrátiť k účasti na prípravných turnajoch. Ako je to v tomto prípade financované?

     Štartovné a náklady za trénerov vždy platí klub. Náklady za hráčov musia hradiť rodičia. Inak to nemáme šancu zvládnuť, ak chceme po športovej stránke rásť. V prípade, že niektorý z rodičov nezvláda uhradiť poplatky, tak vždy umožníme splátkový kalendár, aby dieťa nevypadlo zo zostavy.

Ako nastavíte komunikáciu s rodičmi? A čo očakávate vy od nich?

     Sme vždy otvorení debate, ale nie témam ako sú zásahy do tréningovej činnosti, zostavy či nedajbože výberu trénera. Toto je úplne v kompetencii klubu a jednoznačne ťaháme za jeden koniec povrazu. Oznamy o konaní zápasov, tréningov, turnajov posielame rodičom emailom cez Paysy a taktiež formou krátkych správ cez spoločné skupiny na sieťach. Niekedy čím viac urobíte, tým menej si to niektorí ľudia vážia. Ale to je fakt, s ktorým musíme počítať. Komunikáciu vedú jednotliví tréneri, no snažíme sa zorganizovať aj stretnutia s vedením klubu (Renáta Bartková, Milan Jasenka, Vladimír Ohrádka). Je to len otázka načasovania, keďže sme všetci extrémne vyťažení. Tento rok sme chceli mať klubový guľáš 29. augusta, ale kvôli počasiu sme ho posunuli na 15. septembra. Tam určite preberieme všetko, čo bude potrebné a radi odpovieme na otázky.

V prvom rade chcem poďakovať rodičom, ktorí sa o svoje deti zaujímajú, podporujú ich a komunikujú s nami s rešpektom. O to nám všetkým ide, aby sme sa navzájom chápali. My sa v klube venujeme aj činnostiam, ktoré iné kluby vôbec neprevádzkujú. Myslím tým individuálna komunikácia a mentálny koučing. Hľadáme pre deti špecifických trénerov, ktorí ich opäť môžu posunúť vo výkonnosti ďalej. Samozrejme to súvisí s vekom, veď športová príprava má svoje špecifiká v každom veku. 

Je to obeta zo strany rodičov pre ich vlastné deti, ale aj nás pre tie ich. Fanklub, ktorí nám rodičia vytvorili je v mládežníckych kategóriách jeden z najlepších na Slovensku, čo nás nesmierne teší a zároveň zaväzuje.

Na záver by sme radi vedeli, aké máte očakávania od sezóny 2023/2024.

     Len tie najvyššie :-) Sme ambiciózni, ale nechceme veci "hrotiť". V mládežníckych kategóriách je prioritou to, aby sa deti naučili čo najviac a hlavne technicky a takticky správne. V jednotlivých kategóriách sme posunuli trénerov a opäť sme vykročili do vyšších súťaží a kategórií. Pre mňa bude kľúčové prilákať ďalšie deti vo veku od 12 rokov nižšie a v jednotlivých súťažiach sa snažiť dosiahnuť na medaily, ak to bude možné. Všetkým trénerom, funkcionárom a dobrovoľníkom sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za ich skvelú prácu a nasadenie. Vždy máme čo zlepšovať, preto nespíme na vavrínoch. Všetkým hádzanárkam a hádzanárom držím palce v novej sezóne, aby sa hádzanou bavili a zlepšovali sa herne i osobnostne. Všetkým rodičom prajem, aby im ich deti robili maximálnu radosť a aby sa v našom klube cítili dobre.

jQuery Tlačítko na začiatok