SLOVAK OPEN HANDBALL U12, U14 a   MINI OPEN HANDBALL U10 v Žiline! 

Dátum konania: 2. - 4. júla 2021

Hlavná hala

Športová hala, Rosinská cesta 4, Žilina

+421 905269653

info@hadzanazilina.sk

Vážení priatelia hádzanej,

v mene hádzanárskeho klubu Slovan Malá Fatra Žilina a Slovenského zväzu hádzanej vás pozývame na veľký turnaj do Žiliny! Záštitu nad turnajom prevzalo Mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj. Veríme, že sa napriek zložitej situácii v júli uvidíme a pomôžeme vrátiť deťom šport! V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA TURNAJ SOH U12, U14 A MOH U10 2021 V ŽILINE PRE KLUBY

Konečný termín zaslania prihlášky: 24.5.2021

Konečný termín pre zaplatenie poplatkov: 13.6.2021

Písomné storno účasti s vrátením 100% prostriedkov je možné do 20.6.2021. Po tomto termíne poplatok za stravu a ubytovanie nebude možné vrátiť.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie (Covid - 19) sa turnaj uskutoční v náhradnom termíne.

Štartovné: 60 EUR/tím

Účastnícka karta: 10 Eur/osoba

                                                              Vypíšte prihlášku a stlačte odoslať: