Pobytový letný tábor v termíne od 18. 8. do 24. 8. 2019 - pre hádzanú je voľných posledných 5 miest

01.07.2019

V spolupráci s ŠK JUVENTA Žilina ponúkame možnosť prihlásiť deti do pobytového letného tábora, kde bude zabezpečené: ubytovanie + plná penzia (6 x denne strava + celodenný pitný režim), doprava tam a späť, športoviská - futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, tenisový kurt, pieskové volejbalové ihrisko, bazén, florbalové ihrisko, stolný tenis, telocvičňa - hádzaná, animátori, pomôcky, tričko. Bližšie informácie nájdete v letáku nižšie.

Celková cena tábora je 170 EUR. 

Celú sumu je potrebné uhradiť v čo najkratšom čase na účet SK8511000000002615203364. 

V prípade otázok nás kontaktujte na info@hadzanazilina.sk

Podrobné informácie k táboru vám zašle organizátor ŠK Juventa najneskôr 3 týždne pred začiatkom tábora.